• TLN HN2014
 • TLN HN2014-1
 • Hieu Multicopter
 • Tuyen Tuan 0
 • vnredsat1
 • vnredsat2
 • Dao sinh ton
 • Thanh lap ban do
 • UD pho ke
 • aprsaf-20
 • thi ve tranh 1
 • pmtuan
 • Cuộc thi Tên lửa nước Hà Nội năm 2014 với chủ đề: “Tuổi trẻ sáng tạo – Tự hào Điện Biên”
 • Các tên lửa đoạt giải thi trang trí trong Cuộc thi Tên lửa nước Hà Nội năm 2014
 • Phổ kế phản xạ được lắp đặt trên máy bay điều khiển từ xa Multicopter do Viện thiết kế chế tạo được bay thử nghiệm tại Viện HLKHCNVN ngày 17-18/05/2014
 • Vệ tinh VNREDSat-1 bay qua lãnh thổ Việt Nam
 • Hình ảnh Hà Nội được chụp từ vệ tinh VNREDSat-1
 • Hình ảnh Đảo Sinh Tồn được chụp từ vệ tinh VNREDSat-1
 • Thành lập bản đồ sử dụng đất Hà Nội sử dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1
 • Ứng dụng Phổ kế SCT nghiên cứu độ ẩm đất, sinh khối thực vật, nhiệt độ và độ mặn mặt nước biển
 • Diễn đàn các cơ quan vũ trụ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 20 (APRSAF-20)
 • Thi vẽ tranh về vũ trụ với chủ đề của APRSAF-20: “ Space & Me”
 • Nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước do TS. Phạm Minh Tuấn, Phó Viện Trưởng làm chủ nhiệm

Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu ảnh vệ tinh xác định mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu và đánh giá tác động của chúng tại một vùng đồng bằng ven biển VN

Chủ nhiệm đề tài
TS.Trương Thị Hòa Bình
Đơn vị thực hiện
Viện Công nghệ vũ trụ
Thời gian thực hiện
2010 - 2011
Thuộc chương trình
Thuộc hướng Điện tử, Cơ điện tử và Công nghệ vũ trụ
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí
450
Mục tiêu đề tài

Xây dựng luận cứ khoa học và quy trình tính toán mực nước biển dâng từ các dữ liệu vệ tinh.
Ứng dụng thử nghiệm quy trình tính toán mực nước biển dâng và tác động của chúng cho một huyện thuộc vùng đồng bằng ven biển của Việt Nam.

Kết quả đạt được

1. Hoàn thành 09 chuyên đề nghiên cứu khoa học gồm:
Nghiên cứu hoạt động của các rada đo cao.
Nghiên cứu các phương pháp bám dõi, xác định vị trí của vệ tinh trên quỹ đạo.
Nghiên cứu cơ sở lý thuyết xác định lượng ẩm trong khí quyển bằng các xạ kế siêu cao và mối liên hệ với tốc độ truyền sóng siêu cao.
Xây dựng luận cứ khoa học và quy trình tính toán mực nước biển dâng từ các dữ liệu vệ tinh.
Tính toán số liệu biến động mực nước biển dâng tại huyện Xuân Thuỷ, Nam Định gồm các chuyên đề:
Thu thập số liệu, dữ liệu và thiết kế CSDL.
Xây dựng quy trình tính toán mực nước biển dâng.
Nghiên cứu tác động của MNBD đối với các hệ sinh thái, lớp phủ thực vật khu vực nghiên cứu.
Nghiên cứu tác động của MNBD đối với xói lở đường bờ khu vực nghiên cứu.
Ứng dụng thử nghiệm quy trình tính toán mực nước biển dâng
2. Tổ chức thành công 03 hội thảo khoa học.
3. Tổ chức thành công 02 chuyến thực địa , khảo sát lấy số liệu về mực nước biển dâng tại Vườn Quốc Gia Xuân Thủy, huyện Giao Thủy, Nam Định.
4. Tình hình kinh phí thực hiện: Đề tài đã hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán với Viện CNVT