• TLN HN2014
 • TLN HN2014-1
 • Hieu Multicopter
 • Tuyen Tuan 0
 • vnredsat1
 • vnredsat2
 • Dao sinh ton
 • Thanh lap ban do
 • UD pho ke
 • aprsaf-20
 • thi ve tranh 1
 • pmtuan
 • Cuộc thi Tên lửa nước Hà Nội năm 2014 với chủ đề: “Tuổi trẻ sáng tạo – Tự hào Điện Biên”
 • Các tên lửa đoạt giải thi trang trí trong Cuộc thi Tên lửa nước Hà Nội năm 2014
 • Phổ kế phản xạ được lắp đặt trên máy bay điều khiển từ xa Multicopter do Viện thiết kế chế tạo được bay thử nghiệm tại Viện HLKHCNVN ngày 17-18/05/2014
 • Vệ tinh VNREDSat-1 bay qua lãnh thổ Việt Nam
 • Hình ảnh Hà Nội được chụp từ vệ tinh VNREDSat-1
 • Hình ảnh Đảo Sinh Tồn được chụp từ vệ tinh VNREDSat-1
 • Thành lập bản đồ sử dụng đất Hà Nội sử dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1
 • Ứng dụng Phổ kế SCT nghiên cứu độ ẩm đất, sinh khối thực vật, nhiệt độ và độ mặn mặt nước biển
 • Diễn đàn các cơ quan vũ trụ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 20 (APRSAF-20)
 • Thi vẽ tranh về vũ trụ với chủ đề của APRSAF-20: “ Space & Me”
 • Nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước do TS. Phạm Minh Tuấn, Phó Viện Trưởng làm chủ nhiệm

Nghiên cứu các phương pháp xác định, giám sát, điều khiển chuyển động và tư thế vệ tinh nhỏ trên quỹ đạo thấp

Chủ nhiệm đề tài
GS-TSKH Nguyễn Khoa Sơn
Đơn vị thực hiện
Viện Công nghệ vũ trụ
Thời gian thực hiện
2008 - 2011
Thuộc chương trình
KHCN Vũ trụ
Cán bộ tham gia
Tổng kinh phí
2.700 triệu đồng
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu các phương pháp và thuật toán xác định và điều khiển chuyển động và tư thế vệ tinh bằng mô hình hóa toán học và phân tích động lực học;
- Xây dựng các phần mềm mô phỏng chuyển động, giám sát, điều khiển tư thế vệ tinh;
- Nghiên cứu thiết kế, chế thử và tích hợp hệ mô phỏng ADCS (Attitude Determination and Control Systems) bán vật lý đối với vệ tinh nhỏ trên quĩ đạo thấp;
- Nghiên cứu tiếp cận các phương pháp mới về thiết kế các hệ thống ADCS  đối với vệ tinh nhỏ, nhằm sử dụng các kết quả này trong nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng.

Kết quả đạt được

- Về khoa học :

Đề tài đã nghiên cứu một cách có hệ thống về các cơ sở khoa học và công nghệ của phân hệ ADCS đối với vệ tinh nhỏ quan sát trái đất và các phương pháp mô hình hoá và mô phỏng được sử dụng trong việc phân tích và thiết kế phân hệ này. Đặc biệt, đã phát triển các thuật toán và phần mềm xác định và điều khiển quỹ đạo và tư thế vệ tinh nhỏ trên quỹ đạo thấp và nghiên cứu làm chủ quy trình công nghệ chế tạo và tích hợp các bộ mô phỏng ADCS bán vật lý. Đây là các nội dung nghiên cứu có tính khoa học và công nghệ cao, lần đầu tiên ttriển khai thực hiện ở Việt Nam.

- Về công nghệ:

Đề tài đã xây dựng được 2 phần mềm mô phỏng sử dụng công cụ MATLAB/Simulink (Phần mềm giám sát và hiệu chỉnh quỹ đạo vệ tinh và Phần mềm xác định và điều khiển tư thế vệ tinh 3 bậc tự do cho hệ ADCS), có giao diện để nhập số liệu đầu vào và hiển thị kết quả đầu ra dưới dạng đồ thị và hình ảnh 2D hoặc 3D. Đề tài đã thiết kế, chế tạo và nâng cấp một hệ thống thiết bị mô phỏng ADCS bán vật lý dựa trên khớp cầu đệm khí, cơ bản đạt các chỉ tiêu kỹ thuật đã đăng ký trong Đề cương

Về đào tạo:

Đề tài đã hoàn thành bản thảo 01 sách tham khảo và 01 giáo trình về xác định và điều khiển tư thế vệ tinh nhằm phục vụ đối tượng nhu cầu đào tạo ĐH và SĐH. Bên cạnh đó, đề tài cũng tham gia đào tạo 02 Ths, 03 SV với lĩnh vực nghiên cứu liên quan của đề tài.

Những đóng góp mới

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):

1) Nguyễn Khoa Sơn, Phạm Anh Tuấn, nnk, Hệ mô phỏng bán vật lý xác định và điều khiển tư thế vệ tinh nhỏ, Tuyển tập Hội nghị KH 35 năm Viện KHCNVN, 2010; trg 151-156.

2) Phạm Thượng Cát, Nguyễn Khoa Sơn, nnk, Điều khiển tối ưu tư thế vệ tinh nhỏ trên quỹ đạo thấp dùng 3 từ lực, Kỷ yếu Hội thảo KH CNVT &UD, 2010, trg 49-60.

3) Nguyễn Hữu Điệp, nnk, Phần mềm ASS mô phỏng và điều khiển bộ mô phỏng hệ thống xác định và điều khiển tư thế vệ tinh theo 3 trục, Tuyển tập Hội nghị VCM2010, 2010, trg 179-183.

4) Phạm Thượng Cát, Nguyễn Khoa Sơn, nnk, Nghiên cứu, mô phỏng hệ xác định và điều khiển tư thế vệ tinh nhỏ dùng 3 bánh xe động lượng trên quỹ đạo thấp, Tuyển tập Hội nghị VCM2010, 2010, trg 168-174.

5) Nguyễn Đức Cương, nnk Tính toán quỹ đạo vệ tinh có tính đến sự không cầu của trái đất, lực cản khí quyển và véctơ lực đẩy, Tuyển tập Hội nghị VCM2010, 2010, trg 17-22.

6) Nguyễn Khoa Sơn, nnk, Bộ mô phỏng hệ thống xác định và điều khiển tư thế vệ tinh nhỏ, Kỷ yếu Hội thảo KHCN Vũ trụ và Ứng dụng- 2010, trg 70-77.

7) Nguyễn Đức Cương, nnk, Các phương pháp điều khiển quỹ đạo vệ tinh, Kỷ Hội thảo KHCN Vũ trụ và Ứng dụng- 2010, trg 100-107.

8) Nguyễn Khoa Sơn, nnk, Hiệu chỉnh các thông số quỹ đạo vệ tinh bằng động cơ phản lực, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Quân sự, tháng 8/2011.

9) Nguyễn Đức Cương, nnk, Tính toán các thông số quỹ đạo vệ tinh có xét đến các nhiễu động bằng phương pháp số, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Quân sự, tháng 8/2011

- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê) : Không

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu trữ):

TT Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm Nơi lưu giữ
1 Bộ mô phỏng ADCS bán vật lý    
Hệ thống cơ điệntử Viện CN vũ trụ
2 Báo cáo khoa học tổng hợp 300 trang Trungtâm TTTL
3 Hồ sơ thiết kế bộ mô phỏng Tập bản vẽ Viện CN vũ trụ
4 Bộ phần mềm mô phỏng Đĩa cài đặt/thminh Viện CN vũ trụ
5 Các bài báo/báo cáo khoa học 9 bài báo và báo cáo hội nghị  KH Viện CN vũ trụ
6 Sách tham khảo, giáo trình 2 tập bản thảo Viện CN vũ trụ
Địa chỉ ứng dụng

Trường ĐHCN; USTH