• T9 BonhandienCDS-1.png
 • TLN HN2014-1
 • Hieu Multicopter
 • Tuyen Tuan 0
 • vnredsat1
 • vnredsat2
 • Dao sinh ton
 • Thanh lap ban do
 • UD pho ke
 • aprsaf-20
 • thi ve tranh 1
 • pmtuan
 • Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
 • Các tên lửa đoạt giải thi trang trí trong Cuộc thi Tên lửa nước Hà Nội năm 2014
 • Phổ kế phản xạ được lắp đặt trên máy bay điều khiển từ xa Multicopter do Viện thiết kế chế tạo được bay thử nghiệm tại Viện HLKHCNVN ngày 17-18/05/2014
 • Vệ tinh VNREDSat-1 bay qua lãnh thổ Việt Nam
 • Hình ảnh Hà Nội được chụp từ vệ tinh VNREDSat-1
 • Hình ảnh Đảo Sinh Tồn được chụp từ vệ tinh VNREDSat-1
 • Thành lập bản đồ sử dụng đất Hà Nội sử dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1
 • Ứng dụng Phổ kế SCT nghiên cứu độ ẩm đất, sinh khối thực vật, nhiệt độ và độ mặn mặt nước biển
 • Diễn đàn các cơ quan vũ trụ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 20 (APRSAF-20)
 • Thi vẽ tranh về vũ trụ với chủ đề của APRSAF-20: “ Space & Me”
 • Nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước do TS. Phạm Minh Tuấn, Phó Viện Trưởng làm chủ nhiệm

CHƯƠNG TRÌNH KHCN

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học thuộc Chương trình KHCN độc lập cấp nhà nước về Công nghệ vũ trụ năm 2013

Căn cứ Quyết định số 137/2006/QĐ/TTg  ngày 14/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020 của Việt Nam và Quyết định số 2312/QĐ-BKHCN ngày 29/8/2012  của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ độc lập cấp Nhà nước về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2012 – 2015(Gọi tắt là Chương trình KHCN vũ trụ), mã số KHCN-VT/12-15, Chủ tịch Viện KHCNVN đã phê duyệt Danh mục đề tài để giao/tuyển chọn cơ quan chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện năm 2013 tại Quyết định số 109/QĐ-KHCNVN ngày 30/1/2013.

Lễ ký Hợp đồng thực hiện các đề tài thuộc Chương trình KHCN độc lập cấp Nhà nước về Công nghệ vũ trụ năm 2014-2015

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của Chương trình Khoa học công nghệ vũ trụ giai đoạn 2012-2015, sáng ngày 04/4/2014, tại Viện Hàn lâm KHCNVN đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng các đề tài thuộc Chương trình KHCN độc lập cấp Nhà nước về Công nghệ vũ trụ thực hiện trong 2 năm 2014-2015.

TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Quy chế Tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ Vũ trụ được Chủ tịch Viện KHCNVN ban hành tại Quyết định số 177/QĐ-KHCNVN ngày 13/02/2008 (theo hướng dẫn tại Văn bản số 2455/BKHCN-KHTC ngày 21/09/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng nhiệm vụ KH&CN các cấp năm 2009).

GIỚI THIỆU CHUNG CHƯƠNG TRÌNH KHCN VŨ TRỤ

Ngày 14/06/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 137/2006/QĐ/TTg  phê duyệt “Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020” của Việt Nam. Trong đó, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ “ Chủ trì xây dựng, trình duyệt, tổ chức thực hiện chương trình khoa học công nghệ độc lập về công nghệ vũ trụ”, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN đã thành lập “Ban xây dựng chương trình KHCN về Công nghệ vũ trụ” gồm đại diện của các Bộ, ngành có liên quan: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội vô tuyến điện tử Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Quyết định số 04/QĐ-KHCNVN ngày 24/01/2007).

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHCN VŨ TRỤ

1. Lễ ký Hợp đồng thực hiện các đề tài thuộc Chương trình KHCN độc lập cấp Nhà nước về Công nghệ vũ trụ năm 2014-2015
2. Kiểm tra định kỳ (6 tháng 1 lần) đối với các đề tài của chương trình KHCN Vũ trụ năm 2013-2015

3. Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học thuộc Chương trình KHCN độc lập cấp nhà nước về Công nghệ vũ trụ năm 2014
4. Mẫu Hồ sơ
5. Thông tư hướng dẫn