• TLN HN2014
 • TLN HN2014-1
 • Hieu Multicopter
 • Tuyen Tuan 0
 • vnredsat1
 • vnredsat2
 • Dao sinh ton
 • Thanh lap ban do
 • UD pho ke
 • aprsaf-20
 • thi ve tranh 1
 • pmtuan
 • Cuộc thi Tên lửa nước Hà Nội năm 2014 với chủ đề: “Tuổi trẻ sáng tạo – Tự hào Điện Biên”
 • Các tên lửa đoạt giải thi trang trí trong Cuộc thi Tên lửa nước Hà Nội năm 2014
 • Phổ kế phản xạ được lắp đặt trên máy bay điều khiển từ xa Multicopter do Viện thiết kế chế tạo được bay thử nghiệm tại Viện HLKHCNVN ngày 17-18/05/2014
 • Vệ tinh VNREDSat-1 bay qua lãnh thổ Việt Nam
 • Hình ảnh Hà Nội được chụp từ vệ tinh VNREDSat-1
 • Hình ảnh Đảo Sinh Tồn được chụp từ vệ tinh VNREDSat-1
 • Thành lập bản đồ sử dụng đất Hà Nội sử dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1
 • Ứng dụng Phổ kế SCT nghiên cứu độ ẩm đất, sinh khối thực vật, nhiệt độ và độ mặn mặt nước biển
 • Diễn đàn các cơ quan vũ trụ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 20 (APRSAF-20)
 • Thi vẽ tranh về vũ trụ với chủ đề của APRSAF-20: “ Space & Me”
 • Nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước do TS. Phạm Minh Tuấn, Phó Viện Trưởng làm chủ nhiệm

Thông báo

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học thuộc Chương trình KHCN độc lập cấp nhà nước về Công nghệ vũ trụ năm 2018

Căn cứ Quyết định số 137/2006/QĐ/TTg ngày 14/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020 của Việt Nam và Quyết định số 838/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt “Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016 -2020”, mã số CNVT/16-20, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phê duyệt Danh mục đề tài thuộc Chương trình Khoa học công nghệ vũ trụ thực hiện từ năm 2018 tại Quyết định số 1821/QĐ-VHL ngày 25/8/2017.

Để tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện các nhiệm vụ KHCN theo danh mục nói trên (15 đề tài), Ban Chủ nhiệm Chương trình KHCN vũ trụ thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm các nhiệm vụ như sau:

1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Chi tiết xin xem tại trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Hồ sơ để tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nói trên.

3. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Chương trình KHCN Vũ trụ - Phòng 505 nhà A22 Viện Công nghệ vũ trụ, số 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

4. Thời hạn nhận hồ sơ: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 16h00 ngày 06/11/2017.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Văn phòng Chương trình KHCN vũ trụ (theo địa chỉ trên). Các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội.

 Ban chủ nhiệm Chương trình KHCN vũ trụ

Thông báo nghỉ ngày Quốc khánh 02/9 của Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

Thực hiện Công văn số 1760/VHL-VP ngày 21/8/2017 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc thông báo nghỉ ngày Quốc khánh 02/9 như sau:
1. Năm nay ngày Quốc khánh 02/9 trùng vào ngày thứ bảy, do đó cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 03 ngày từ thứ Bảy đến hết thứ Hai 04/9.
2. Để đảm bảo an toàn cơ quan trong những ngày nghỉ, yêu cầu Trung tâm, các Phòng, Ban thuộc Viện Công nghệ vũ trụ chú ý tắt nguồn điện, nước, vệ sinh, sắp xếp vật tư, máy móc, phương tiện làm việc gọn gàng trước khi về nghỉ.
Trân trong thông báo để cán bộ trong Viện được biết và thực hiện./.