• TLN HN2014
 • TLN HN2014-1
 • Hieu Multicopter
 • Tuyen Tuan 0
 • vnredsat1
 • vnredsat2
 • Dao sinh ton
 • Thanh lap ban do
 • UD pho ke
 • aprsaf-20
 • thi ve tranh 1
 • pmtuan
 • Cuộc thi Tên lửa nước Hà Nội năm 2014 với chủ đề: “Tuổi trẻ sáng tạo – Tự hào Điện Biên”
 • Các tên lửa đoạt giải thi trang trí trong Cuộc thi Tên lửa nước Hà Nội năm 2014
 • Phổ kế phản xạ được lắp đặt trên máy bay điều khiển từ xa Multicopter do Viện thiết kế chế tạo được bay thử nghiệm tại Viện HLKHCNVN ngày 17-18/05/2014
 • Vệ tinh VNREDSat-1 bay qua lãnh thổ Việt Nam
 • Hình ảnh Hà Nội được chụp từ vệ tinh VNREDSat-1
 • Hình ảnh Đảo Sinh Tồn được chụp từ vệ tinh VNREDSat-1
 • Thành lập bản đồ sử dụng đất Hà Nội sử dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1
 • Ứng dụng Phổ kế SCT nghiên cứu độ ẩm đất, sinh khối thực vật, nhiệt độ và độ mặn mặt nước biển
 • Diễn đàn các cơ quan vũ trụ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 20 (APRSAF-20)
 • Thi vẽ tranh về vũ trụ với chủ đề của APRSAF-20: “ Space & Me”
 • Nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước do TS. Phạm Minh Tuấn, Phó Viện Trưởng làm chủ nhiệm

CHƯƠNG TRÌNH KHCN

TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Quy chế Tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ Vũ trụ được Chủ tịch Viện KHCNVN ban hành tại Quyết định số 177/QĐ-KHCNVN ngày 13/02/2008 (theo hướng dẫn tại Văn bản số 2455/BKHCN-KHTC ngày 21/09/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng nhiệm vụ KH&CN các cấp năm 2009).

Bộ máy quản lý Chương trình Gồm: - Ban chủ nhiệm Chương trình; - Văn phòng quản lý Chương trình.

1. Ban chủ nhiệm Chương trình

1.1. Ban chủ nhiệm Chương trình được thành lập theo Quyết định số 1618/QĐ-BKHCN ngày 13/07/2012, Ban chủ nhịêm Chương trình, gồm 6 thành viên:
- Chủ nhiệm Chương trình: GS.TSKH. Nguyễn Khoa Sơn, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
- Phó Chủ nhiệm Chương trình: TS. Nguyễn Xuân Lâm, Trung tâm Viễn thám, Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy viên kiêm thư ký khoa học PGS.TS. Doãn Minh Chung, Viện Công nghệ vũ trụ, Viện KHCNVN
- Ủy viên gồm:
+ PGS.TS. Đào Ngọc Chiến, Phó Vụ trưởng, Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ;
+ TSKH. Nguyễn Quang Bắc, Bộ Quốc Phòng, Ủy viên;
+ PGS.TS. Phạm Anh Tuấn, Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, Viện KHCNVN;

1.2. Nhiệm vụ của Ban chủ nhiệm Chương trình giúp Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức xây dựng, quản lý việc thực hiện Chương trình, cụ thể là:
- Xây dựng khung Chương trình,
- Tổ chức xác định nhiệm vụ nghiên cứu, tuyển chọn, xét chọn cơ quan, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án trình Chủ tịch Viện KHCNVN phê duyệt,
- Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài, dự án trình Chủ tịch Viện KHCNVN phê duyệt;
- Hướng dẫn hoàn thiện thuyết minh đề tài, dự án; Tổ chức thẩm định thuyết minh các đề tài, dự án trình Chủ tịch Viện KHCNVN phê duyệt;
- Xây dựng kế hoạch hàng năm của Chương trình để tổng hợp chung vào kế hoạch của Viện KHCN VN, trình các bộ, ngành.
- Cùng Văn phòng chương trình ký hợp đồng và tổ chức nghiệm thu, thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài
- Theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện các đề tài, dự án và giải quyết các vấn đề nảy sinh thuộc thẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Viện KHCNVN và Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ chủ quản kiểm tra việc thực hiện các đề tài, dự án, xác nhận khối lượng và kết quả thực hiện hàng năm của đề tài, dự án để làm căn cứ thẩm định quyết toán; . . .

2. Văn phòng quản lý Chương trình

2.1. Văn phòng quản lý Chương trình được thành lập theo Quyết định số 1240/QĐ-KHCNVN ngày 11/09/2012 của Chủ tịch Viện KHCNVN, Văn phòng quản lý chương trình (Văn phòng Chương trình) gồm:
- Chánh Văn phòng Chương trình: PGS.TS. Doãn Minh Chung, Viện Công nghệ vũ trụ, Viện KHCNVN;
- Phó chánh Văn phòng Chương trình: Ông Trần Văn Ngọc, Ban Kế hoạch – Tài chính, Viện KHCNVN;
- Kế toán: KTV. Đinh Thị Hồng Viện Công nghệ vũ trụ, Viện KHCNVN;
- Chuyên viên: - ThS. Võ Thị Lan Anh Viện Công nghệ vũ trụ, Viện KHCNVN
- CV. Phùng Ngọc Tuấn Anh, Ban Kế hoạch – Tài chính, Viện KHCNVN.

2.2. Văn phòng Chương trình có nhiệm vụ Giúp Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ban chủ nhiệm Chương trình quản lý thực hiện Chương trình theo “Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ Vũ trụ” đã được ban hành theo Quyết định số 177/QĐ-KHCNVN ngày 13/02/2008 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Các nhiệm vụ cụ thể là:
- Bảo đảm các điều kiện về thông tin, cơ sở vật chất và kinh phí cho hoạt động của Chương trình,
- Giúp Chủ tịch Viện và Ban chủ nhiệm Chương trình trong việc quản lý thực hiện Chương trình.
- Tổng hợp kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm của Chương trình trình Viện KHCNVN và các bộ, ngành;
- Thực hiện báo cáo chung về kết quả thực hiện và quyết toán kinh phí của Chương trình theo quy định;
- Cùng với Ban chủ nhiệm Chương trình ký hợp đồng thực hiện đề tài, dự án; tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện và tổ chức nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, bàn giao sản phẩm và tài sản sau khi kết thúc.
- Văn phòng chương trình được phép sử dụng con dấu và tài khoản của Văn phòng Viện KHCNVN để hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ.