• TLN HN2014
 • TLN HN2014-1
 • Hieu Multicopter
 • Tuyen Tuan 0
 • vnredsat1
 • vnredsat2
 • Dao sinh ton
 • Thanh lap ban do
 • UD pho ke
 • aprsaf-20
 • thi ve tranh 1
 • pmtuan
 • Cuộc thi Tên lửa nước Hà Nội năm 2014 với chủ đề: “Tuổi trẻ sáng tạo – Tự hào Điện Biên”
 • Các tên lửa đoạt giải thi trang trí trong Cuộc thi Tên lửa nước Hà Nội năm 2014
 • Phổ kế phản xạ được lắp đặt trên máy bay điều khiển từ xa Multicopter do Viện thiết kế chế tạo được bay thử nghiệm tại Viện HLKHCNVN ngày 17-18/05/2014
 • Vệ tinh VNREDSat-1 bay qua lãnh thổ Việt Nam
 • Hình ảnh Hà Nội được chụp từ vệ tinh VNREDSat-1
 • Hình ảnh Đảo Sinh Tồn được chụp từ vệ tinh VNREDSat-1
 • Thành lập bản đồ sử dụng đất Hà Nội sử dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1
 • Ứng dụng Phổ kế SCT nghiên cứu độ ẩm đất, sinh khối thực vật, nhiệt độ và độ mặn mặt nước biển
 • Diễn đàn các cơ quan vũ trụ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 20 (APRSAF-20)
 • Thi vẽ tranh về vũ trụ với chủ đề của APRSAF-20: “ Space & Me”
 • Nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước do TS. Phạm Minh Tuấn, Phó Viện Trưởng làm chủ nhiệm

CHƯƠNG TRÌNH KHCN

GIỚI THIỆU CHUNG CHƯƠNG TRÌNH KHCN VŨ TRỤ

Ngày 14/06/2006 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 137/2006/QĐ/TTg  phê duyệt “Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020” của Việt Nam. Trong đó, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ “ Chủ trì xây dựng, trình duyệt, tổ chức thực hiện chương trình khoa học công nghệ độc lập về công nghệ vũ trụ”, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN đã thành lập “Ban xây dựng chương trình KHCN về Công nghệ vũ trụ” gồm đại diện của các Bộ, ngành có liên quan: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội vô tuyến điện tử Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Quyết định số 04/QĐ-KHCNVN ngày 24/01/2007).

Quyết định số 137/2006/QĐ-TTg ngày 14/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt “Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020”.
Chi tiết xem tại đây

Quyết định số 1618/QĐ-BKHCN ngày 13/7/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình KHCN Vũ trụ giai đoạn 2012-2015.
Chi tiết xem tại đây.

Quyết định số 1240/QĐ-KHCNVN ngày 11/9/2012 của Chủ tịch Viện KHCN VN Về việc thành lập Văn phòng Chương trình KHCN Vũ trụ giai đoạn 2012-2015.
Chi tiết xem tại đây.

Quyết định số 2312/QĐ-BKHCN ngày 29/8/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệV/v phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của chương trình KHCN độc lập cấp nhà nước về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2012-2015.
Chi tiết xem tại đây.