• TLN HN2014
 • TLN HN2014-1
 • Hieu Multicopter
 • Tuyen Tuan 0
 • vnredsat1
 • vnredsat2
 • Dao sinh ton
 • Thanh lap ban do
 • UD pho ke
 • aprsaf-20
 • thi ve tranh 1
 • pmtuan
 • Cuộc thi Tên lửa nước Hà Nội năm 2014 với chủ đề: “Tuổi trẻ sáng tạo – Tự hào Điện Biên”
 • Các tên lửa đoạt giải thi trang trí trong Cuộc thi Tên lửa nước Hà Nội năm 2014
 • Phổ kế phản xạ được lắp đặt trên máy bay điều khiển từ xa Multicopter do Viện thiết kế chế tạo được bay thử nghiệm tại Viện HLKHCNVN ngày 17-18/05/2014
 • Vệ tinh VNREDSat-1 bay qua lãnh thổ Việt Nam
 • Hình ảnh Hà Nội được chụp từ vệ tinh VNREDSat-1
 • Hình ảnh Đảo Sinh Tồn được chụp từ vệ tinh VNREDSat-1
 • Thành lập bản đồ sử dụng đất Hà Nội sử dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1
 • Ứng dụng Phổ kế SCT nghiên cứu độ ẩm đất, sinh khối thực vật, nhiệt độ và độ mặn mặt nước biển
 • Diễn đàn các cơ quan vũ trụ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 20 (APRSAF-20)
 • Thi vẽ tranh về vũ trụ với chủ đề của APRSAF-20: “ Space & Me”
 • Nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước do TS. Phạm Minh Tuấn, Phó Viện Trưởng làm chủ nhiệm

Nghiên cứu phương pháp lập lịch thực hiện nhiệm vụ cho vệ tinh VNREDSat-1

Chủ nhiệm đề tài
TS. Bùi Trọng Tuyên
Đơn vị thực hiện
Viện Công nghệ vũ trụ
Thời gian thực hiện
2012 - 2013
Tổng kinh phí
350 triệu
Xếp loại đề tài
Khá
Hình ảnh nổi bật của đề tài
Hình ảnh nổi bật
Mục tiêu đề tài
 • Nghiên cứu đề xuất phương pháp lập thời gian biểu thực hiện các nhiệm vụ chụp ảnh mặt đất của vệ tinh VNREDSat-1 nhằm hỗ trợ và đảm bảo vận hành, khai thác hệ thống hiệu quả.
 • Phát triển một hệ thống phần mềm mô phỏng hỗ trợ quá trình lập thời gian biểu thực hiện nhiệm vụ cho vệ tinh VNREDSat-1.
Kết quả đạt được

- Về khoa học:

 • Nghiên cứu làm chủ phương pháp lập lịch thực hiện nhiệm vụ cho vệ tinh VNREDSat-1.
 • Phát triển thành công hệ thống phần mềm hỗ trợ lập lịch thực hiện nhiệm vụ cho vệ tinh VNREDSat-1. Đây là một hệ thống phần mềm độc lập, chạy song song với hệ thống VNREDSat-1 có chức năng mô phỏng vệ tinh, tiếp nhận các yêu cầu hoặc kế hoạch chụp ảnh, tính toán, phân tích và dự đoán kế hoạch chụp ảnh cho vệ tinh. Đây cũng là công cụ rất hữu ích trong công tác phối hợp vận hành và khai thác hệ thống VNREDSat-1.
 • Bài báo khoa học “Xây dựng hệ thống phần mềm mô phỏng thực hiện nhiệm vụ của Vệ tinh nhỏ quan sát Trái đất". Bài bào này đã được đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

- Về ứng dụng thực tiễn:

 • Ứng dụng hệ thống phần mềm lập lịch thực hiện nhiệm vụ trong công tác phối hợp vận hành và khai thác hệ thống VNREDSat-1 với Cục Viễn thám quốc gia thuộc Bộ Tài nguyên và môi trường, cụ thể là thực hiện phân tích và phản hồi về các kế hoạch chụp ảnh dài hạn.
 • Ứng dụng hệ thống phần mềm lập lịch thực hiện nhiệm vụ để mô phỏng quỹ đạo hoạt động của các vệ tinh nhỏ quan sát Trái đất.
 • Ứng dụng trong công tác đào tạo nâng cao trình độ cán bộ về công nghệ vũ trụ.
Sản phẩm

- Các bài báo đã công bố: Bài báo khoa học “Xây dựng hệ thống phần mềm mô phỏng thực hiện nhiệm vụ của Vệ tinh nhỏ quan sát Trái đất", Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
- Các sản phẩm cụ thể: Hệ thống phần mềm lập lịch thực hiện nhiệm vụ của vệ tinh nhỏ quan sát Trái đất. Sản phẩm này hiện đang được sử dụng tại Trung tâm Điều khiển và khai thác vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ

Một số hình ảnh của đề tài

59.buitrongtuyen
Sơ đồ khối hệ thống phần mềm mô phỏng lập lịch cho vệ tinh quan sát Trái đất

59.buitrongtuyen1

Cửa sổ chính của phần mềm Mô phỏng Vệ tinh

59.buitrongtuyen2

Sơ đồ và định danh các dải chụp ảnh trên lãnh thổ Việt Nam của vệ tinh VNREDSat-1 (Với sự hỗ trợ của hệ thống phần mềm mô phỏng thực hiện nhiệm vụ của Vệ tinh nhỏ quan sát Trái đất)

Địa chỉ ứng dụng

Sản phẩm này hiện đang được sử dụng tại Trung tâm Điều khiển và khai thác vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ.