• T9 BonhandienCDS-1.png
 • TLN HN2014-1
 • Hieu Multicopter
 • Tuyen Tuan 0
 • vnredsat1
 • vnredsat2
 • Dao sinh ton
 • Thanh lap ban do
 • UD pho ke
 • aprsaf-20
 • thi ve tranh 1
 • pmtuan
 • Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
 • Các tên lửa đoạt giải thi trang trí trong Cuộc thi Tên lửa nước Hà Nội năm 2014
 • Phổ kế phản xạ được lắp đặt trên máy bay điều khiển từ xa Multicopter do Viện thiết kế chế tạo được bay thử nghiệm tại Viện HLKHCNVN ngày 17-18/05/2014
 • Vệ tinh VNREDSat-1 bay qua lãnh thổ Việt Nam
 • Hình ảnh Hà Nội được chụp từ vệ tinh VNREDSat-1
 • Hình ảnh Đảo Sinh Tồn được chụp từ vệ tinh VNREDSat-1
 • Thành lập bản đồ sử dụng đất Hà Nội sử dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1
 • Ứng dụng Phổ kế SCT nghiên cứu độ ẩm đất, sinh khối thực vật, nhiệt độ và độ mặn mặt nước biển
 • Diễn đàn các cơ quan vũ trụ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 20 (APRSAF-20)
 • Thi vẽ tranh về vũ trụ với chủ đề của APRSAF-20: “ Space & Me”
 • Nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước do TS. Phạm Minh Tuấn, Phó Viện Trưởng làm chủ nhiệm

Xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ nhằm tối ưu hóa quy trình vận hành hệ thống VNREDSat-1

Chủ nhiệm đề tài
ThS. Nguyễn Văn Thưởng
Đơn vị thực hiện
Viện Công nghệ vũ trụ
Thời gian thực hiện
2014 - 2014
Tổng kinh phí
33,65 triệu
Xếp loại đề tài
Tốt
Mục tiêu đề tài

Xây dựng cơ sở dữ liệu các tham số điều khiển và kết quả hoạt động hàng ngày của hệ thống VNREDSat-1.
Hỗ trợ hệ thống hóa các quy trình vận hành và lưu trữ các kết quả hoạt động hàng ngày của hệ thống VNREDSat-1.
Nâng cao tính đồng bộ hóa và tính phối hợp giữa các phân hệ trong trạm điề khiển, đảm bảo tính thống nhất dữ liệu giữa các phân hệ.

Kết quả đạt được

Một số modul phần mềm hỗ trợ vận hành hệ thống VNREDSat-1, gồm 1 số modul sau: modul cơ sở dữ liệu, modul giao diện với cơ sở dữ liệu, modul giao diện với người sử dụng và modul dùng để xuất ra file excel.
Sản phẩm khoa học: gồm 01 báo cáo chuyên môn