• vnredsat1
  • vnredsat2
  • anhmophongVNREDSat-1
  • nlthunhaanh
  • anh ghep 01
  • Vietnam Natural resources, environment & Disaster monitoring Satellite-1 (VNREDSat-1)
  • Environment monitoring
  • Image simulation VNREDSat-1
  • Principles acquisition image and applications of images satellite remote sensing
  • The 20th session of the Asia-Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF-20)

Organization

Tổng số cán bộ: 11, trong đó 1TS, 2ThS, 3KS, 2CN

Nghiên cứu cơ bản:

-Nghiên cứu các lý thuyết mạch điện tử tương tự và kỹ thuật số cơ bản và cao cấp, có khả năng ứng dụng trong thực tiễn cao.

-Nghiên cứu các công nghệ điện tử hiện đại: FPGA, DSP

-Nghiên cứu các thuật toán xử lý dữ liệu số.

-Nghiên cứu lý thuyết các hệ thống định vị toàn cầu nhờ vệ tinh.

-Khoa học máy tính

-Trí tuệ nhân tạo

Nghiên cứu ứng dụng:

-Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các hệ thống thu nhận dữ liệu các hệ thống vệ tinh khí tượng và quan sát Trái đất.

-Nghiên cứu, từng bước làm chủ công nghệ vệ tinh nhỏ, đặc biệt là vệ tinh nhỏ quan sát Trái đất. 

-Nghiên cứu, làm chủ công nghệ xử lý tín hiệu và dữ liệu cho hệ thống vệ tinh nhỏ.

-Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các hệ thống đo đạc, kiểm chuẩn dữ liệu cho các vệ tinh nhỏ quan sát Trái đất.

-Nghiên cứu, ứng dụng các hệ thống định vị toàn cầu nhờ vệ tinh.

-Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các hệ thống điều khiển ứng dụng trí tuệ nhân tạo.